Digital Marketing

Digital Marketing 23 Tháng Tư, 2020 Cách tăng tỉ lệ chuyển đổi bằng Google Analytics – Sự thật của việc phân tích dữ liệu người dùng.

Mọi chủ doanh nghiệp đều muốn tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và có nhiều chiến lược để đạt được điều đó, như cải thiện nội dung, nút kiểm tra phân tách (CTA) và cả việc cập nhật thiết kế của bạn. Nhưng đừng quên tài sản vô giá nhất mà bạn đang nắm giữ …

Digital Marketing 22 Tháng Tư, 2020 Những sai lầm thường gặp về KPIs trong Digital Marketing

Lịch sử các chỉ số đo lường digital marketing bắt đầu 1994 cho đến nay luôn tập trung vào các chỉ số đánh giá mức độ tương tác (engagement) với nội dung của người dùng. Chỉ số click đã luôn được đánh giá là chỉ số quan trọng nhất của tương tác, được dùng để …

Load More